Hockey Gods

SIMILAR IMAGES

IMAGE INFORMATION

Edit
Uploaded By: PRESIDENT on September 4th, 2013

1968 USSR Soviet Union National Team
Winter Olympics Champions - Grenoble, France

Team Roster
Viktor Konovalenko, Viktor Zinger, Viktor Blinov, Vitaly Davydov, Viktor Kuzkin, Alexander Ragulin, Oleg Zaytsev, Igor Romishevsky, Anatoly Firsov, Viacheslav Starshinov, Viktor Polupanov, Vladimir Vikulov, Veniamin Alexandrov, Yuri Moiseyev, Yevgeni Mishakov, Yevgeni Zimin, Anatoly Ionov, Boris Mayorov, Benjamin Alexandrov

Coaches - Arkady Chernyshev - Anatoly Tarasov
Team Doctor - Alexei Vasiliev

Sourced from http://www.worldhockeyclassic.ru/.

0 COMMENTS

No comments have been made yet.

LEAVE A COMMENT

Please login to comment. Click here to sign up. It's quick, easy and free!