Hockey Gods

SIMILAR IMAGES

IMAGE INFORMATION

Edit
Uploaded By: PRESIDENT on April 17th, 2013

Tohoku Free Blades - Asia League Ice Hockey Champions - 2013

Team Roster
Kota Shinohara, Takuma Kawai, Takuro Yamashita, Akihito Kawamoto, Ryo Tanaka, Yoshikazu Kashino, Kazuki Yamamoto, Kosuke Takahashi, Naoto Mizuuchi, Rick Soo, Go Tanaka, Masahito Suzuki, Sho Sekiya, Kyohei Kikuchi, Brad Farynuk, Tomohito Ohkubo, Tianyu Hu, Kazutomo Imajo, Justin Fletcher, Yuya Ariyoshi, Yugo Hagiwara, Michikazu Hata, Shigehito Kimoto, Michio Hashimoto, Hiroshi Shiratori, Shin Kaneda, Shuhei Yamamoto, JP MacCallum, Chris Wakabayashi, Takaaki Nakamura, Tomoyoshi Morohashi

Sourced from http://www.alhockey.com/.

0 COMMENTS

No comments have been made yet.

LEAVE A COMMENT

Please login to comment. Click here to sign up. It's quick, easy and free!